Biz Kimiz

Özel Zeynep Ceylan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Zeynep Ceylan 1980 yılında Ankara'da doğdu. Liseyi çocuk gelişimi bölümünde bitirdikten sonra okul öncesi öğretmenliği lisans programını tamamladı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir çok özel ve devlet kurumunda uzun yıllar Okul Öncesi Öğretmeni olarak görev aldı.
Milli Eğitim bakanlığı tarafından verilen özel eğitim uzman öğretici uygulayıcılığı belgesini alarak özel eğitim öğretmenliği belgesi ile çalışmaya devam etti.

Türkçe Prep Disleksi Uzman Eğiticisi Lisansörü Belgesini Aldı
(Günümüz özel öğrenme öğrencilerinin yüzde sekseni ne hitabe'den disleksi eğitimi okuma yazma da matematiksel işlemlerde sembolleri anlama da yer yön ve uzamsal kavramlarda güçlük çeken çocuklarımızın akademik ve sosyal hayatlarında birçok zorlukla karşı karşıya kaldıkları özel öğrenme tanısıdır. Çocuğun kendi öğrenme stratejisini geliştirmeye olarak sağlayan bu özel eğitim yöntemi ile çocuklarımız da büyük oranda akademik ve sosyal ilerleme kaydedilmektedir.)

Orff Schulwerk Müzik Perküsyon Eğitimi Katılımcı Belgesini Aldı
(insanın kendi özündeki duygu ve hislerin ritim ve hareket ile beden bulduğu somutlaştırılması ı özil'e bedeni Duygu ile hareketi en saf hali ile birleştiren bir ritim hareket eğitimidir) Okulumuzda müzik ve ritim yeteneği olan öğrencilerle bu alanda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Misyon

Özel eğitimin temel amacı olan "çocuğa görelik" ilkesini benimseyerek çıktığımız bu yolda, eğitim kurumumuzun temel bakış açısı, her birey kendi içinde özeldir! misyonu en güçlü dayanağımızdır.

Vizyon

Özel eğitim öğrencilerimiz ve aileleri ile işbirliği içinde yürütülecek eğitim faaliyetlerimizin bizi götürmesini istediğimiz sonuç;

 • Çocuğu tanıyıp doğru değerlendirmeleri yaparak sosyal ve akademik alanda gerekli desteği sağlamak.
 • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir eğitimin okul aile çocuk üçgeninde var olabileceğini inandığımız için aile eğitimleri ile eğitimin kalıcılığını genellemek.
 • Öğrencinin gelişim hızını en üst seviye çıkarabilecek öğretim yöntem ve teknikleri kullanarak sosyal ve akademik alanda yaşıtlarıyla aynı platformu paylaşa bilmelerini sağlamak.
 • Sürdürülebilir eğitimin en önemli unsurlarından biri olan personel eğitimi ve gelişiminin değerlendirmeler ve raporlarla her zaman ileri doğru yol almasını sağlamak.

Programlarımız


Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi

Çocuğun dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, matematik ve sosyal beceriler alanlarında yaşıtlarına oranla belirgin bir farkının olması durumudur kurumumuzda özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programına;

 • Özel eğitim öğretmenleri
 • Özel Eğitim uzman ögreticileri
 • Okul öncesi öğretmenleri
 • Türkçe prep uzman öğreticileri

destek vermektedir.


Dil Konuşma Bozukluğu Destek Eğitimi

Çocuğun konuşma yaşına gelmesine rağmen yeterli ve tam hece, kelime, veya cümle kuramaması, konuşmasında eksik ve fazla harf kullanması bazı harfleri gerektiği gibi çık aramaması durumu olarak tanımlanır. Kurumumuzda dil konuşma bozukluğu destek eğitim programı uzman odyologlarımız tarafından verilmektedir.


Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitimi

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve çoğunlukla yaşam boyu süren sosyal ilişkiler, iletişim, davranış ve bilişsel gelişim alanlarinda gelişmede gecikme ve sapma ile giden nöropsikolojik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir genellikle 3 yaşından önce başlar, doğru ve yeterli gözlem ve tanıyla eğitimde oldukça büyük başarılar elde edilebilir. Kurumlarımızda yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programı eğitimleri:

 • Özel eğitim öğretmenleri
 • Özel Eğitim alan uzmanları

tarafından verilmektedir.


Zihinsel Engelliler Destek Eğitimi

Zihinsel engellilik gelişim döneminde ortaya çıkan bireyin kavramsal sosyal ve pratik oyun becerilerinde yaşıtlarından geri kalmasına yol açan eksiklikler dir zihinsel engel aynı zamanda bireyin bağımsız olarak hayatını idame ettirememe sine ve sosyal sorumluluk alamamasına sosyal ve gelişimsel standartların altında kalmasına yol açar kurumumuzda zihinsel engelliler destek eğitim programı;

 • Özel eğitim öğretmenleri
 • Özel Eğitim alan uzman öğreticileri
 • Okul öncesi öğretmenleri

tarafından verilmektedir.


İşitme Engelliler Destek Eğitimi

İnsan kulağının belirli frekanstaki sesleri algılama özelliği vardır, kulağın duyma görevini yeteri kadar yerine getirememe haline işitme kaybı denir. İşitme siniri ses bilgisini iletemediğinde kaybın derecesine yönelik çeşitli tedavi yöntemleri uygulanarak duyma işlevi aktif hale getirilebilmektedir. İşitme alanında az yada çok işitme kaybı olan çocuk akademik ve sosyal eğitim konusunda son derece olumsuz etkilenebilir zira kişinin duymadığı bilgi tam olarak anlamlandırılamadığından öğrenilemez.

Okulumuzda işitme engelliler destek eğitimi;

 • Özel eğitim alan uzman öğreticileri
 • Özel Eğitim öğretmenleri
 • Odyologlar

tarafından verilmektedir.


Ergoterapi

Ergoterapi kişinin anlamlı ve amaçlı aktivitelerle günlük yaşam becerilerini artırmaya yönelik yapılan pediatrik çalışmalardır.

Ergoterapistler kimlerle çalışır;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar
 • Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar
 • Gelişimsel gecikme özelliği gösteren çocuklar
 • Dislektik çocuklar
 • Otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş cocuklar
 • Down sendromlu çocuklar

Çocuğunuzu ergoterapi dersine aldığımızda süreç nasıl ilerleyecek?

 1. İlk ders tanı ve değerlendirme yapılır.
 2. Tanı ve değerlendirme aile ile paylaşılır.
 3. Ailenin istek ve beklentileri dinlendikten sonra hangi programla, hangi yöntemlerle hangi beceri üzerine çalışılacağına karar verilir.
 4. Kaydedilen ilerlemeler raporlaştırılarak belirli aralıklarla aileyle paylaşılır.

Ergoterapi dersleri ile çocuk'ta görmek istediğimiz ya da amaçladığımız davranış değişiklikleri nelerdir?

Kişinin kendi yaş aralığı için gelişimsel boyutta normal ve yeterli sayılan, günlük, sosyal ve akademik becerilerin tamamıdır.


Fizyoterapi

Çeşitli hastalıklar ve sakatlıklara bağlı olarak gelişen fonksiyonel bozukluklarda uygulanan temel tedavi yöntemlerinden biridir. Kurumumuzda manuel fizyoterapinin dışında

 • Hipoterapi (at similasyon) uygulaması
 • Uzay terapisi

fizyoterapistimiz tarafından uygulanmaktadır.

Hipoterapi Nedi?

Hipoterapi, atın çok boyutlu hareketinin kullanarak uygulanan tedavi yöntemine verilen isimdir. 1950'lerden itibaren yoğun olarak kullanılan bugün yurtdışında da özel Hipoterapi merkezlerinde fizyoterapistlerin kontrolünde uygulanan Hipoterapi ülkemizde de oldukça popüler bir tedavi yöntemidir.

Hipoterapi Cihazımız dakikada yaklaşık 100 titreşimsel sinyali hastaya aktarabilir. Böylece refleks düzeyde, binicinin hemen hemen tüm kas grupları çalıştırılmış; ince motor becerilerinin gelişimi uyarılmış; karmaşık, hassas ve net hareketlerin oluşumu sağlanmış olur.

Uzay Terapisi Nedir?

Uzay terapi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında son yıllarda geliştirilen ve serebral palsi, spina bifida, hidrosefali, west sendromu gibi pek çok nörolojik hastalıkta kullanılan bir tedavi metodudur.

Yararları nelerdir?

 • Taktil stimulasyon (Dokunma hissi) geliştirir
 • Merkezi sinir sistemini yeniden düzenler
 • Merkezi sinir sistemini yeniden düzenler
 • Harici denge (eksternal stabilizasyon) sağlar
 • Kas tonusunu normalize eder, spastisteyi azaltır
 • Vücut postürünü düzeltir
 • Dinamik düzeltme sağlar
 • Yürüyüş modelini normalize eder
 • Vestibular sistemi etkiler
 • Dengeyi geliştirir
 • Koordinasyonu geliştirir
 • Ataksi ve atetozda kontrolsüz hareketleri azaltır
 • Vücudun ve uzayın farkında olmayı geliştirir
 • Zayıf kasları destekler
 • Güçlü kasların daha da kuvvetlenmesi için direnç uygular
 • Baş kontrolü gövde desteği sayesinde ses üretimini ve akıcı konuşmayı geliştirir
 • Kontraktürleri azaltmaya yardım eder
 • Kalça eklemine dikey düzlemde yükleme sayesinde kalça düzgünlüğünün gelişimine yardımcı olur
 • Kaba ve ince motor becerilerin gelişimine yardımcı olur
 • Güven duygusunu geliştirir
 • Tedavi süresini kısaltır
 • Çocuğun tedaviye maksimum katılımını sağlar

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Özellikle Serebro-Vasküler Olay yani inme, Parkinson hastalığı, Multiple Skleroz (MS) ve omurilik yaralanmaları gibi merkezi sinir sistemin rahatsızlıklarında, Serebral Palsi (CP), gelişimsel gerilik ve down sendromu rahatsızlıklarında Uzay Terapi'nin faydalarını görüyoruz.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Çocukların ilgi yetenek ve kişilik özelliklerinin gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, doğru karar verebilme becerilerini geliştirmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilmelerine yardım eden kişidir.

Kurumlarımızda PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) programında

çalışmaları uygulanmaktadır.

Bize Katılın

Hemen şimdi iletişime geçerek bizden biri olun!

İletişime Geç

İLETİŞİM

Başvurunuzu bizi arayarak veya posta göndererek yapabilirsiniz!

Form kullanmak istemiyor musunuz?
Aşağıdan bize ulaşın!

Bizleri arayabilir veya bir e-posta gönderebilirsiniz.